Władze Koła

WŁADZE KOŁA

W lutym 1999 roku ukonstytuował się Zarząd Oddziału Kujawsko – Pomorskiego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918 / 1919 w skład którego weszli : Danuta Rumfeld – Prezes, Zbigniew Podgórski i Wojciech Zawadzki – Wiceprezesi, Marian Kadow – Sekretarz, Jan Kaufka –Skarbnik, Ryszard Kędzierski, Teresa Bachta i Czesława Skonieczna – Członkowie Zarządu.
Na zebraniu Zarządu Oddziału Towarzystwa 4 marca 1999 roku postanowiono że w Bydgoszczy na bazie kół nr 1 i 2 powstaną koła Bydgoszcz – Miasto i Terenowe później funkcjonujące jako koło Bydgoszcz – Województwo.
18 marca 1999 r. w Sali Muzeum Tradycji POW w Bydgoszczy odbyło się walne zebranie członków Koła TPPW zamieszkujących na terenie miasta. Do Koła Towarzystwa w Bydgoszczy zgłosiło się 45 osób. W głosowaniu wybrano pierwszy Zarząd Koła w składzie :
Ryszard Kędzierski – Prezes, Władysława Bujewska – Wiceprezes, Henryk Roehle – Sekretarz, Jolanta Woźniak – Skarbnik, Zdzisław Goździewski – Członek Zarządu.
W dniu 18 lutego 2003 r. na zebraniu sprawozdawczo – wyborczym wybrano nowy Zarząd w składzie : Henryk Roehle – Prezes, Eugeniusz Grubczyński – Wiceprezes, Piotr Lewandowski – Sekretarz, Jolanta Woźniak – Skarbnik, Jadwiga Kadow, Bolesław Dynowski, Ewaryst Naskręt, Andrzej Grubczyński – Członkowie Zarządu.
Na zebraniu 17 maja 2004 r. w wyborach uzupełniających na Prezesa wybrano p. Andrzeja Grubczyńskiego a do Zarządu i zarazem sekretarza Komisji Rewizyjnej wybrano p. Joachima Hinze. Natomiast na zebraniu Zarządu Koła 22.09.2006r. na sekretarza wybrano p. Grzegorza Hetzig. 12 grudnia 2007 r. odbyło się Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Koła TPPW Bydgoszcz – Miasto, wybrano Zarząd w składzie : Prezes Koła – Andrzej Grubczyński, Wiceprezes- Grzegorz Hetzig, Skarbnik – Łucja Wachowska, Członek Zarządu – Eugeniusz Grubczyński.
15.03.2019r na zebraniu sprawozdawczo – wyborczym wybrano nowy Zarząd w składzie:
Prezes Koła – Grzegorz Hetzig
Wiceprezes – Andrzej Grubczyński
Skarbnik – Łucja Wachowska
Członek Zarządu – Sławomir Łaniecki
Sekretarz- Łukasz Grubczyński

ZAMIERZENIA PROGRAMOWE

1. Opieka nad miejscami pamięci, umacnianie i rozwijanie kontaktów z Radami Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa
2. Umacnianie więzi z członkami Towarzystwa oraz z rodzinami po Powstańcach Wielkopolskich1918 / 1919, opieka nad chorymi członkami, składanie życzeń.
3. Współpraca ze szkołami, ZHP, ZHR, TG SOKÓŁ, PTTK innymi organizacjami w zakresie upowszechniania wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim.
4. Organizowanie rajdów rowerowych, pieszych szlakami Powstania Wielkopolskiego.
5. Nawiązywanie i umacnianie współpracy z Dyrekcjami Szkół noszących imię Powstańców Wielkopolskich lub Bohaterów Powstania Wielkopolskiego.
6. Kontynuowanie współpracy z Dyrekcjami Muzeów oraz Kierownictwami Izb Pamięci w zakresie gromadzenia i eksponowania pamiątek po Powstańcach.
7. Przygotowanie do obchodów 90 – tej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918 / 1919 r.
8. Nawiązanie kontaktu z Przewodniczącą Rady Miasta w Bydgoszczy.
9. Współdziałanie z Zarządami Kół TPPW 1918 / 1919 w celu organizacji i przeprowadzania uroczystości, odczytów, prelekcji i spotkań.
10. Kontynuacja działań dla dalszej rozbudowy struktur organizacyjnych Towarzystwa na terenie województwa Kujawsko – Pomorskiego.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License