Napisali Do Nas

Bydgoszcz, 28 listopada 2007

POSEŁ NA SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Teresa Piotrowska

Szanowni Państwo
Członkowie Koła Bydgoszcz
Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego
1918/1919

Serdecznie dziękuję za zaproszenie na zebranie członków Koła Bydgoszcz Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. Jednak ze względu na ważne obowiązki sejmowe nie mogę uczestniczyć w spotkaniu koła.
Pragnę również przekazać gorące gratulację dla wszystkich członków koła, którzy wkładają tak wiele wysiłku, pracy oraz czasu, aby pamięć o Powstańcach i Powstaniu Wielkopolskim nie wygasła. Państwa działalność daje doskonały przykład młodzieży, wśród której powinniśmy nie tylko krzewić tradycję i pamięć o ważnych wydarzeniach historycznych, ale także pozakazywać i uczyć czym jest patriotyzm, w jaki sposób popularyzować postawy patriotyczne, a także jak organizować w tym zakresie wiele ciekawych inicjatyw. Państwo dzięki tak szerokiemu zakresowi działalności koła - wycieczki, konkursy, ciekawe noty historyczne, opisy wydarzeń zamieszczone na witrynie internetowej oraz forum pokazują jak przyjemne może być obcowanie z historią.
Wyrażam głęboką nadzieję na jak najszybsze spotkanie z Kołem Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919, na którym mogłabym osobiście Państwu pogratulować, a także dokładniej zapoznać się z działalnością oraz planami koła na najbliższy okres. Informuję również, że chętnie włączę się w inicjatywy podejmowane przez Państwa koło.

Z wyrazami szacunku

Teresa Piotrowska

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License