Konkursy

Regulamin X Konkursu Plastycznego „ Powstanie Wielkopolskie 1918/1919 w naszej pamięci „

Pod honorowym patronatem : Marszałka Województwa Kujawsko Pomorskiego Piotra Całbeckiego.

1. Organizatorzy konkursu :
- Zarząd Oddziału Kujawsko – Pomorskiego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919.
- Zarząd Główny Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919.
- Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Województwa Kujawsko- Pomorskiego.
- Kujawsko Pomorskie Kuratorium Oświaty.
- Towarzystwo Przyjaciół Pomorskiego Muzeum Wojskowego.
- Starostwo Powiatowe i Urząd Miasta w Inowrocławiu.
- Młodzieżowy Dom Kultury w Inowrocławiu.
2. Cel konkursu :
Upamiętnienie 90 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz popularyzacja
tego jedynego zwycięskiego zrywu w historii Polski za pośrednictwem wypowiedzi
plastycznej we wszystkich rodzajach i technikach artystycznych.
3. Warunki uczestnictwa w konkursie:
W konkursie mogą brać udział uczniowie w trzech kategoriach wiekowych:
- szkoły podstawowe
- gimnazja
- szkoły ponadgimnazjalne ( licea, technika )
Przystąpienie do konkursu zgłaszają szkoły, Domy Kultury poprzez zbiorowe nadesłanie na adres organizatora prac swoich uczniów i wychowanków w terminie ustalonym przez organizatora.
Uczestnicy zgłoszeni przez Domy Kultury lub inne placówki oświatowo – wychowawcze będą kwalifikowani pod względem wieku w powyższych kategoriach.
Każdy uczestnik może przedstawić do trzech prac w dowolnej technice i formacie.
Prace nadesłane na konkurs stanowią własność organizatorów. Autorzy wyrażają automatycznie zgodę na nieodpłatne wykorzystanie nadesłanych prac w wydawnictwach związanych z utrwalaniem wiedzy o powstaniu oraz do propagowania idei konkursu.
4. Nagrody w konkursie:
Oceny prac konkursowych dokona jury powołane przez organizatorów. Wyłonią oni po trzy prace w każdej kategorii wiekowej. Autorzy wyróżnionych prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. Ponad to dyplomami i stosownymi zaświadczeniami uhonorowane zostaną szkoły, instytucje i nauczyciele – wychowawcy, których podopieczni wezmą udział w konkursie.
5. Postanowienia organizacyjne konkursu.
Prace konkursowe podpisane imieniem i nazwiskiem autora, z podaniem wieku / klasy szkoły oraz imieniem i nazwiskiem nauczyciela opiekuna, należy nadesłać lub dostarczyć osobiście do dnia 10 grudnia 2008 roku na adres:
Młodzieżowy Dom Kultury 88 – 100 Inowrocław
ul. Najświętszej Marii Panny nr 14 – 16 ( tel. 052 357 50 58 )

Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej nastąpi w salach Młodzieżowego Domu Kultury w lutym 2009 roku w ramach obchodów 90 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego i wyzwolenia Inowrocławia przez powstańców w 1919 roku.
O terminie zakończenia konkursu i otwarciu wystawy laureaci konkursu oraz zainteresowane szkoły i instytucje zostaną powiadomione korespondencyjnie przez organizatorów oraz poprzez zaproszenia prasowe.

ZA ORGANIZATORÓW

Dyrekcja Młodzieżowego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu

Zarząd Oddziału Kujawsko – Pomorskiego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918 / 1919 r. w Bydgoszczy

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA JURY KONKURSU PLASTYCZNEGO " POWSTANIE WIELKOPOLSKIE
1918 / 1919 W NASZEJ PAMIĘCI " - 6 luty 2009 r.

Komisja konkursowa przyznała 9 nagród głównych oraz 33 wyróżnień.

W kategorii uczniów szkół ponadgimnzjalnych : 3 nagrody i 1 wyróżnienie.

I MIEJSCE - ROKSANA ŁUKOMSKA - Zespół Szkół Licelnych w Strzelnie
II MIEJSCE - MONIKA URBAN - Zespół Szkół Licelnych w Strzelnie
III MIEJSCE - MICHAŁ BENTKOWSKI - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Inowrocławiu

WYRÓŻNIENIE - MONIKA SAJA, MAGDALENA KOPEĆ, JAKUB SILSKI - Zespół Szkół w Bielicach

W kategorii szkół gimnzjlnych : 3 nagrody i 11 wyróżnień

I MIEJSCE - SZYMON SIKORSKI - Łabiszyński Dom Kultury
II MIEJSCE - ADRIAN GOLEC - Gimnazjum w Rynarzewie
III MIEJSCE - MICHALINA PALACZ - Gimnazjum nr 3 w Inowrocławiu

WYRÓŻNIENIA - Agat Krzewińska, Maria Szary, Jakub Białozor, Grażyna Rewes - Zespół Szkół
w Bielicach
- Aleksandra Sobota, Joanna Czarnecka,Kinga Grabowska, Katarzyna Bojko
Łabiszyński Dom Kultury
- Karolina Mechelewska, Marta Panfil, Żaklina Michałowska -Gimnazjum nr 3
w Inowrocławiu
- Sandra Polus - Gimnazjum w Janowcu Wielkopolskim
- Iwona Dudek - Gimnazjum w Złotnikach Kujawskich

W kategorii szkół podstawowych : 3 nagrody i 21 wyróżnień

I MIEJSCE - MAJA ORZEŁ - Szkoła Podstawowa w Kruszwicy
II MIEJSCE - KAROL BAUER - Szkoła Podstawowa nr 4 w Inowrocławiu
III MIEJSCE - MARIA KROPIŃSKA - Szkołą Podstawowa w Ojrzanowie

WYRÓŻNIENIA - Oliwia Drangowska, Marcelina Sikorska, Lena Kowalczyk,Daria Zielińska,
Julia Błaszkiewicz, Małgorzata Bojko - Łabiszyński Dom Kultury
- Julia Lewandowska, Martyna Bąkowska, Alicja Knasiak, Oliwia Mikołajczak,
Izabela Hałasa,Katarzyna Wietrzykowska - Szkoła Podstawowa w Kruszwicy
- Błażej Głowacki,Szymon Boiński - Szkoła Podstawowa w Brzozie
- Damian Landecki - Szkoła Podstawowa nr 4 w Inowrocławiu
- Iwo Burchardt - Szkoła Podstawowa w Janowcu Wielkopolskim
- Hubert Tomaszewski, Patrycja Drzażdżyńska, Alicja Grajkowska,
Iwona Wądrzyk- Szkoła Podstawowa w Pakości.

Podsumownie konkursu - ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i otwecie wystawy pokonkursowej odbyło się 6 lutego 2009 roku w siedzibie Muzeum w Inowrocławiu.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License