95 Rocznica Bitwy Pod Murowancem

15 czerwca 2014 roku w Murowańcu uczciliśmy 95 rocznicę bitwy pod Murowańcem stoczoną przez I batalion 10 Pułku Strzelców Wielkopolskich, w nocy z 18/19 czerwca 1919r.
Rozpoczęliśmy Mszą św. w intencji poległych Powstańców, przewodniczył ks. Proboszcz parafii Ireneusz Kalczyński wraz z ks. Marianem Ratajczakiem ( synem Powstańca Wielkopolskiego). Uroczystość uświetniły chóry „ Kantare „ z Białych Błot, chór „Dzwon „ z Bydgoszczy, orkiestra z Publicznego Gimnazjum im. Mariana Rejewskiego z Białych Błot, poczty sztandarowe TPPW – Bydgoszcz, 26 Pułku Ułanów Wielkopolskich, Gimnazjum nr 9 im. Powstańców Wielkopolskich z Bydgoszczy, ze szkół w Białych Błotach i Łochowie.
Następnie uczestnicy przeszli na plac przy starej szkole w Murowańcu. Kolumnę poprowadził patrol konny 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich, dobosz, pododdział powstańczy, mieszkańcy Murowańca. Na placu przy szkole miało miejsce widowisko historyczne przypominające fakty i osoby z tamtych lat : był ks. Buławski, hrabina Potulicka, ziemianki które ofiarowały sztandar dla 2/16 Pułku Ułanów Wielkopolskich, scena przeprowadzania przez most w Murowańcu ochotników do powstania i w końcu bitwa o most w Murowańcu.
Później był poczęstunek – kiełbaski z grila, kawa, herata, występ Zespołu Ludowego „Łochowianie".
Uroczystość zakończyło krótkie wystąpienie pani Wójt Gminy Biała Katarzyny Kirstein – Piotrowskiej.
Największą satysfakcją dla naszego bydgoskiego Koła TPPW, współorganizatora, było to, że do przygotowania widowiska, włączenia się w oprawę liturgii Mszy św., udziału w oddziale powstańczym, udziału grupie pielęgniarek włączyła się młodzież z Murowańca, która postanowiła utworzyć w Murowańcu Młodzieżowe Koło Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919.

:

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License